Malittarisassat

Pingaartuuvoq sanilerisat aamma allat ineqatigisat mianersuuttarnissaat.

#

Ineqartut akornanni pitsaasumik attaveqatigiinneq ineqarnermi avatangiisinut pingaaruteqarluinnartumik toqqissisimasumik pitsaasumillu atugaqarnissamut ilaalluinnartuupput 

 

Anartarfik aamma uffarfik

keyboard_arrow_right

Vattittamponitermiutit assingusullu eqqaavinnut iginneqassapputanartarfinnuunngitsoq 

Nalinginnaasumik eqqiaatit salmiakertallit atorneqassapputimermik kingunerneqassaaq erruummillu panertumik allarterneqassalluniFliseni qillerissanngilatittaakku tunuanniimmata ininut masattartunut illersuut (membrani) 

Uffareeraanni nutsatpappiaqqat igitassat il.il. peerneqassapputqaammammullu ataasiarlutit ristip kikiai peeriarlugit imermut parnaarsaat salittariaqartassavat 

Erngup aqqutaasigut, toiletcisternit (anartarfiitimaluunniit errortortarfiit ussiippatatamanna pilertortumik Allaffissornermi nakkutilliisumut nalunaarutigineqassaaq 

Inini masattuleriffiusumi (uffarfik/perusuersartarfik) iikkani imaluunniit naterni putuliorluni qillereqqusaanngilaq tunuani imertaqalernissaa pinaveersaarneqartussaammat.

 

Init toqqorsiviit

keyboard_arrow_right

Ini toqqorsivik ilinnut naatsorsuussaq parnaaqqasassaaqaammattaaq atunngikkukku. 

Pisatat ikuallariaannaat tassani toqqorsimasuutigineqassanngillatsoorlu imerpalasut benzinaterpentinlak imaluunniit assingusutToqqorsivimmit tillittoqarpat illit tamanna nammineq akisussaaffigissavat 

Antennit

keyboard_arrow_right

Silataani antenninik ikkussinissamut akuersissummik peqartariaqarputit. Akuersissummut piumasaqaataasinnaavoq peerneqarnissaanut attartortup sillimmasiissummik akiliuteqarnissaa 

Eqqakkat

keyboard_arrow_right

Quleriiaani igitassanut nakkartitsiviit matuneqarnikuupput tippakkiartornissai pinaveersaarlugit taamatuttaaq egitassat annertuut aamma iginneqarsinnaaniassammata.
Eqqaaveqarfimmi matusartumi ulluinnarni eqqasassaatit iginneqartassapput.
Eqqaaveqarfimmi ammaannartumi eqqagassat allat immikkoortinneqartassapput igalaaminerit, saviminikut batteriillu. Ikuallatassat angisuut aamma tassunga ilineqartassapput.
Najugaqartut qinnuigissavagut eqqaaveqarfiit iluani eqqaanilu torersuunissamik peqataaqqullugit natermut silataanullu eqqaaneq aamma pinaveesaaqqullugu.

 

Eqqagassat  Igalaaminermik puullit

Saviminikut mikisut  ikuallatassat angisuut  Batteriit

Allagartalersuineq

keyboard_arrow_right

Allakkatigut akuersissummik peqartariaqarputit matunut allagartat saniatigut allanik allagartalersuissaguit 

Uumasuutigisat

keyboard_arrow_right

Illuup malittarisassai malinneqassapput taamaanngippat nammagittaalliornerit arlaqarpata qimmeq imaluunniit qitsut inissiamiikkunnaarnissaanik piumasaqartoqarsinnaavoq. Qimmeq qitsulluunniit piginnittuata aqqanik allassimasumik uppernarsaammik atugaqassaaq chip-imillu nalunaarsuuteqassalluni.


Najugaqartut nalinginnarmik najortagaanni, opgangini inigisalluunniit silataani uumasuut piginnittutut nakkutilliisuminit tamatigut pituutaqarluni ingiallorneqartassaaq. Nersut najugaqartut nalinginnarmik najortagaanni quisoorpat anartoorpalluunniit, tamakku ingerlaannaq peerneqassapput. Sioqqat quiffissiat annallu poortoriarlugit eqqaavimmut inginneqartassapput.


Kiisortuuneq, qilunneq, miaggoorneq miaaveertorneq allatigulluunniit nipiliorneq inissiani ineqataasunut akornusersuutaassanngillat.
Ineqartunut pulaartut qimminik qitsunnilluunniit nassaqqusaanngillat.


Arlaleriarluni malittarisassanik taakkuninnga unioqqutitsisoqarpat, eqqaamiunilluunniit naammagittaalliortoqarpat sapigaqarnermik pissuteqartumik, taava uumasuut peersinneqassaaq. Tamatuma kingorna inissiaq nalilersuisussanit alakkarneqassaaq isumannaallisaanissaq siunertaralugu akiliutip qanoq annertutigisumik aserfallattoqarsimanera naapertorlugu matussutissaata annertussusissaa naatsorsorniarlugu.


Malittarisassat unioqqutinneqarsimappata, tamanna naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq uunga saaffiginninnikkut adm@agerskov.gl. Illuut-ip nalilissavaa tamanna tunngavissaqarsimanersoq, tamatumalu kingorna inissiamik attartortoq mianersoqqussummik tunineqassaaq. Uumasuut pillugu aaqqiagiinngissut aaqqinneqarsinnaanngippat, Illuut naggaterpiaatigut inissiamik attartornermik atorunnaarsitsisinnaavoq malittarisassat malinneqarsimannginneri pissutigalugit.

Grill

keyboard_arrow_right

Nunaminertani ataatsimoorfiusuni grillerisinnaavutitAammattaaq altanini grillerisoqarsinnaavoq nal. 16.30 – 21.00-illu akornannitassa grilli elektriskiusoq imaluunniit 
gas-
itortoq atussagaanni 

Piumasaqaataavoq qulinniittoqatinniittoq imaluunniit sanilit tipimik imaluunniit putsumik akornusersorneqannginnissaatsoorlu aamma imminutallat aamma ineqarfiusoq ikuallattoornissaa mianerigaanni 

  

Errorsineq

keyboard_arrow_right

Errorsiviit, panersiiviit imaluunniit sigguiviit 

nal. 21.00-ip tungaanut atorneqarsinnaapput. 

Altanini atisanik panersiineq allanut ineqartunut akornutaassanngillat 

Sakkut, eqqissiviilliortitsinerit, nipilersuutit il.il.

keyboard_arrow_right

Sakkut nipiliortartut, assersuutigalugu qillerutit, sanilit eqqarsaatigalugit nal. 8 aamma nal. 19 akornanni taamaallaat atorneqaqqusaapput. Ataatsimoortarfinni nipiliorluni pinnguarneq akuerisaanngilaq.
Raatiu, TV, båndoptageri, oqaluttartoq imaluunniit cd-inik nipilersuut, sanilinut akornutaasumik atorneqaqqusaanngillat.

Nuannannerit nipiliorfiusut, sanilit tamatumunnga akuersitinneqaqqaarsimanngippata ingerlanneqassanngillat.
Sanilivit ileqqorissaarnermut maleruaqqusat malinngippagit periarfissaqarputit allaganngorlugu naammagittaalliornissamut uunga adm@agerskov.gl

Annertuumik nipiliortoqartillugu aamma sanilini eqqissiviilliortoqarpat eqqissiviilliortoqarnerani pigaartoq attaveqarfigisinnaavat 35 35 40.

Ataatsimoortarfiit

keyboard_arrow_right

Ataatsimoortarfiit silamiittut ineqarfigisallu iluaniittut ineqartunut aamma pulaartunut inigisat takoqqaarneranni isummerfigineqartarput. Taamaattumik saligaatsuusariaqarput.   

Illup iluani silaannaq

keyboard_arrow_right

Illuut klimakortimik (silaannaap qanoq issusianut korti) tunniussisarpoq, taassuma inimi kortimik inissiiviusumi 
kissassuseq aamma isugutassuseq uuttortartarpaa. Takussutissiami tassunga ilanngunneqartumi 
takuneqarsinnaapput qanoq iliorlutit isugutammik pinngitsoortitsisinnaaninnut isumassarsialatsialaat 

  • Ullormut 5-10 minutsinik ataasiarlutit marloriarlutilluunniit silaannarissarluartaruk. 
  • Atisannik illup iluani panersiisassanngilatitTamanna illup iluanik isugutatsitsinerulersarpoq. 
  • Emhætteqanngippattaava iganinni igalaaq ammaruk.   
  • Uffarninni matu matusaruktaamatut silaannaq isugutattoq silaannarissarfikkut aniatinneqarsinnaassammat 
  • Igalaat ikersisimatittuarnissaat pinngitsoortigukSilaannarissarluartariuk 
  • Silaannarissartarfik matoorneqassanngilaq 

Korti tammarsimagukku Allaffissornermi nakkutilliisumut saffiginninnikkut nutaamik pissarsisinnaavutit 

Igaffik

keyboard_arrow_right

Ullut tamaasa imermik eqqiarneqartassaaq, orsoqarpalli taava erruinermut qaqorsaat annikitsoq atorneqassaaq. Simernerup peerneqarnissaa ajornakusoorpat taava imeq klorinimik akullugu atorsinnaavat. Eqqaamajuk aammattaaq igamik igaffiit (kogeplader) iffiorfillu akulikitsumik eqqiarneqartarnissaat.  

Erruivik stålvask skurepulverit atorlugit eqqiarneqarsinnaavoqkisianni taanna sikaaviit matuinutnerriviusap qaavanut aamma iffiornermut plademut atorneqassanngilaq 

Erruivimmik ikkussissaguit nerriviusap ataani damp spærre ikkunneqassaaq. Imermut matuersaat ingutsersinnaavat sakkunillu atortoqarnak salissinnaallugu 

Erngup igitap aqqutai akuttunngitsumik misissortakkitaqqutillu milittuussagaluarpata taava imeq kissartoq qaqorsaatitalikafløbsrensi aamma immaqa svupper atukkit 

Orsorpaluttumikuuliamikmargarinamik aamma miseqqamik erruivimmut vaskimut kuisinissat pinngitsoortittassavatImmuit imaluunniit juicet puukuinutigitanut puussianut taakku kuikkit matoriarlugillu eqqaavimmut igillugit 

Emfangip filteria soorlu qaammammut ataasiarluni salinneqartariaqarpoqukiumullu marloriarlutit emfang salittariaqartassavat iluatungaa erruummik imermut erruinermut qaqorsaatitalimmut ikeriarlugu siggorsimasannik 

Emfangip peerertaa taarsersinnaavat qulliinut glassiata saavaniittut parnaarsaatit katatsillugitEmfangip ataani nerisassannik flambériissanngilatit ikuallattoqariasaarnissaa pissutigalugu 

Iikkat, qilaat aamma naqqit

keyboard_arrow_right

Eqqiaaninni lakkillit eqqiassagukkit taava qaqorsaat sakkukitsoq atussavat svampilu aqitsoq imermik kissartumik saligaatsuusumillu eqqiaqqissallugu. Naternik asaanermut natermut naatsorsuussamik tulluartumik qaqorsaateqartissavat, kamippaat kimmiinit assingusunilluunniit ininitsiternerit rensebenzinimik imaluunniit terpentimik peerneqassapput. Kumigutitut atortut qaanut aqitsunut atunngisaannakkit. Naqqit mianerikkit issiaviit aamma nerriviit niului filtduppinik ikkussuiviginerisigut.  

Altanit, igalaat aamma matut

keyboard_arrow_right

Ullut tamaasa silaannarissarluartariuktaamaaliorninni radioatori qamittarukIgalasserfinni 
silaannarissartarfiit atorsinnaavatit 

Nillertillugu issitsillugulu pisariaqartassaaq igalaap teqeqquini allerni erngup allartertarnissaa. Igalaani ussissaatit aamma altanini silikonemik tagiartortakkit taamatut aqilisinniarlugit. Taakkuttaaq aputeqartinneqassanngillat sermissanatillu.    

Igalaat aamma matut anorlerluartillugu matoqqatinneqartassapputIllut iluani silaannaq 
pillugu immikkoortortaq aamma takuuk 

Natersuit allungiartorfiillu altanimiit imaluunniit igalaamiit siluttorneqartassanngillat. 

Aammattaaq ledninginik igalaamiit altanimiilluunniit silammut ingerlasut inerteqqutaapput
taakku ussissaatit ajoqusissammatigik 

Sikkilit, barnevognit aamma qamutit

keyboard_arrow_right

Sikkilitbarnevognit aamma qamutit inissiisarfinnut taakkununnga naatsorsuussanut inissinenqartassapputTamakku allanut inissinneqartassanngillat ingammillu majuartarfeqarfinni
taakku qatserisartunit annaassiniartartunillu aqqutigineqariaannaasariaqarmata 

Illuutip ataatsimoortarfinnut inissitat suugaluartulluunniit piissavaiPisatat peerneqartut amerlanerpaamik qaammatini 3-ni toqqortarineqassapputkingornatigut iginneqassallutik
Illuutip iginneqarnerannut aningaasartuuteqarpat inimik attartortoq akiligassinneqassaaq 

Ataatsimoortarfiusuni pujortarneq aamma innermik ikumatitsisarneq inerteqqutaapputIikkani aamma inigisap qisuttaani titartaaneqqalipaaneq aamma kigartuineq inerteqqutaapput
Illuutip inimik attartortoq pisariaqartumik saliinermut aamma iluarsaanermut 
akiligassissinnaavaa.   

Illit aamma sanilivit isumannaatsuunissaat toqqissisimasuunissaallu eqqarsaatigalugu 
isaarissatelevatorit aamma ilaatigut sikkiliisiviit videokkut nakkutigineqarput