Skip to main content

Der er opsat et skilt med telefonnumre til brandstation og akut opkald i tilfælde af brand. Illuut har en beredskabsgruppe der sammen med et forsikringsselskab vurderer behovet for genhusning i tilfælde af en større brand.

Afprøv gerne brandslangen et par gange om året, og husk at slukke for begge haner bagefter.