Skip to main content

Malittarisassat

Pingaartuuvoq sanilerisat aamma allat ineqatigisat mianersuuttarnissaat. Ineqartut akornanni pitsaasumik attaveqatigiinneq ineqarnermi avatangiisinut pingaaruteqarluinnartumik toqqissisimasumik pitsaasumillu atugaqarnissamut ilaalluinnartuupput. Læs herunder ordensreglerne hos Illuut.

Sikkilit, barnevognit aamma qamutit

Sikkilit, barnevognit aamma qamutit inissiisarfinnut taakkununnga naatsorsuussanut inissinenqartassapput. Tamakku allanut inissinneqartassanngillat ingammillu majuartarfeqarfinni, taakku qatserisartunit annaassiniartartunillu aqqutigineqariaannaasariaqarmata. Illuutip ataatsimoortarfinnut inissitat suugaluartulluunniit piissavai. Pisatat peerneqartut amerlanerpaamik qaammatini 3-ni toqqortarineqassapput, kingornatigut iginneqassallutik.

Illuutip iginneqarnerannut aningaasartuuteqarpat inimik attartortoq akiligassinneqassaaq. Ataatsimoortarfiusuni pujortarneq aamma innermik ikumatitsisarneq inerteqqutaapput.

Iikkani aamma inigisap qisuttaani titartaaneq, qalipaaneq aamma kigartuineq inerteqqutaapput. Illuutip inimik attartortoq pisariaqartumik saliinermut aamma iluarsaanermut akiligassissinnaavaa. Illit aamma sanilivit isumannaatsuunissaat toqqissisimasuunissaallu eqqarsaatigalugu isaarissat, elevatorit aamma ilaatigut sikkiliisiviit videokkut nakkutigineqarput.

Altanit, igalaat aamma matut

Ullut tamaasa silaannarissarluartariuk, taamaaliorninni radioatori qamittaruk. Igalasserfinni silaannarissartarfiit atorsinnaavatit.

Nillertillugu issitsillugulu pisariaqartassaaq igalaap teqeqquini allerni erngup allartertarnissaa. Igalaani ussissaatit aamma altanini silikonemik tagiartortakkit taamatut aqilisinniarlugit. Taakkuttaaq aputeqartinneqassanngillat sermissanatillu.

Igalaat aamma matut anorlerluartillugu matoqqatinneqartassapput. Illut iluani silaannaq pillugu immikkoortortaq aamma takuuk.
Natersuit allungiartorfiillu altanimiit imaluunniit igalaamiit siluttorneqartassanngillat.

Aammattaaq ledninginik igalaamiit altanimiilluunniit silammut ingerlasut inerteqqutaapput, taakku ussissaatit ajoqusissammatigik.

Iikkat, qilaat aamma naqqit

Eqqiaaninni lakkillit eqqiassagukkit taava qaqorsaat sakkukitsoq atussavat svampilu aqitsoq imermik kissartumik saligaatsuusumillu eqqiaqqissallugu. Naternik asaanermut natermut naatsorsuussamik tulluartumik qaqorsaateqartissavat, kamippaat kimmiinit assingusunilluunniit ininitsiternerit rensebenzinimik imaluunniit terpentimik peerneqassapput. Kumigutitut atortut qaanut aqitsunut atunngisaannakkit. Naqqit mianerikkit issiaviit aamma nerriviit niului filtduppinik ikkussuiviginerisigut.

Igaffik

Ullut tamaasa imermik eqqiarneqartassaaq, orsoqarpalli taava erruinermut qaqorsaat annikitsoq atorneqassaaq. Simernerup peerneqarnissaa ajornakusoorpat taava imeq klorinimik akullugu atorsinnaavat. Eqqaamajuk aammattaaq igamik igaffiit (kogeplader) iffiorfillu akulikitsumik eqqiarneqartarnissaat.

Erruivik stålvask skurepulverit atorlugit eqqiarneqarsinnaavoq, kisianni taanna sikaaviit matuinut, nerriviusap qaavanut aamma iffiornermut plademut atorneqassanngilaq.

Erruivimmik ikkussissaguit nerriviusap ataani damp spærre ikkunneqassaaq. Imermut matuersaat ingutsersinnaavat sakkunillu atortoqarnak salissinnaallugu.
Erngup igitap aqqutai akuttunngitsumik misissortakkit, aqqutillu milittuussagaluarpata taava imeq kissartoq qaqorsaatitalik, afløbsrensi aamma immaqa svupper atukkit.

Orsorpaluttumik, uuliamik, margarinamik aamma miseqqamik erruivimmut vaskimut kuisinissat pinngitsoortittassavat. Immuit imaluunniit juicet puukuinut, igitanut puussianut taakku kuikkit matoriarlugillu eqqaavimmut igillugit.

Emfangip filteria soorlu qaammammut ataasiarluni salinneqartariaqarpoq, ukiumullu marloriarlutit emfang salittariaqartassavat iluatungaa erruummik imermut erruinermut qaqorsaatitalimmut ikeriarlugu siggorsimasannik.

Emfangip peerertaa taarsersinnaavat qulliinut glassiata saavaniittut parnaarsaatit katatsillugit. Emfangip ataani nerisassannik flambériissanngilatit ikuallattoqariasaarnissaa pissutigalugu.

Illup iluani silaannaq

Illuut klimakortimik (silaannaap qanoq issusianut korti) tunniussisarpoq, taassuma inimi kortimik inissiiviusumi kissassuseq aamma isugutassuseq uuttortartarpaa. Takussutissiami tassunga ilanngunneqartumi takuneqarsinnaapput qanoq iliorlutit isugutammik pinngitsoortitsisinnaaninnut isumassarsialatsialaat:

  • Ullormut 5-10 minutsinik ataasiarlutit marloriarlutilluunniit silaannarissarluartaruk.
  • Atisannik illup iluani panersiisassanngilatit. Tamanna illup iluanik isugutatsitsinerulersarpoq.
  • Emhætteqanngippat, taava iganinni igalaaq ammaruk.
  • Uffarninni matu matusaruk, taamatut silaannaq isugutattoq silaannarissarfikkut aniatinneqarsinnaassammat.
  • Igalaat ikersisimatittuarnissaat pinngitsoortiguk. Silaannarissarluartariuk.
  • Silaannarissartarfik matoorneqassanngilaq.

Korti tammarsimagukku Allaffissornermi nakkutilliisumut saffiginninnikkut nutaamik pissarsisinnaavutit.

Grill

Nunaminertani ataatsimoorfiusuni grillerisinnaavutit. Aammattaaq altanini grillerisoqarsinnaavoq nal. 16.30 – 21.00-illu akornanni, tassa grilli elektriskiusoq imaluunniit gas-itortoq atussagaanni.

Piumasaqaataavoq qulinniittoq, atinniittoq imaluunniit sanilit tipimik imaluunniit putsumik akornusersorneqannginnissaat, soorlu aamma imminut, allat aamma ineqarfiusoq ikuallattoornissaa mianerigaanni.

Errorsineq

Errorsiviit, panersiiviit imaluunniit sigguiviit nal. 21.00-ip tungaanut atorneqarsinnaapput.
Altanini atisanik panersiineq allanut ineqartunut akornutaassanngillat.

Allagartalersuineq

Allakkatigut akuersissummik peqartariaqarputit matunut allagartat saniatigut allanik allagartalersuissaguit.

Init toqqorsiviit

Ini toqqorsivik ilinnut naatsorsuussaq parnaaqqasassaaq, aammattaaq atunngikkukku.

Pisatat ikuallariaannaat tassani toqqorsimasuutigineqassanngillat, soorlu imerpalasut benzina, terpentin, lak imaluunniit assingusut. Toqqorsivimmit tillittoqarpat illit tamanna nammineq akisussaaffigissavat.

Sakkut, eqqissiviilliortitsinerit, nipilersuutit il.il.

Sakkut nipiliortartut, assersuutigalugu qillerutit, sanilit eqqarsaatigalugit nal. 8 aamma nal. 19 akornanni taamaallaat atorneqaqqusaapput.

Ataatsimoortarfinni nipiliorluni pinnguarneq akuerisaanngilaq. Raatiu, TV, båndoptageri, oqaluttartoq imaluunniit cd-inik nipilersuut, sanilinut akornutaasumik atorneqaqqusaanngillat. Nuannannerit nipiliorfiusut, sanilit tamatumunnga akuersitinneqaqqaarsimanngippata ingerlanneqassanngillat.

Sanilivit ileqqorissaarnermut maleruaqqusat malinngippagit periarfissaqarputit allaganngorlugu naammagittaalliornissamut uunga adm@agerskov.gl

Annertuumik nipiliortoqartillugu aamma sanilini eqqissiviilliortoqarpat eqqissiviilliortoqarnerani pigaartoq attaveqarfigisinnaavat 35 35 40.

Uumasuutigisat

Illuup malittarisassai malinneqassapput taamaanngippat nammagittaalliornerit arlaqarpata qimmeq imaluunniit qitsut inissiamiikkunnaarnissaanik piumasaqartoqarsinnaavoq. Qimmeq qitsulluunniit piginnittuata aqqanik allassimasumik uppernarsaammik atugaqassaaq chip-imillu nalunaarsuuteqassalluni.

Najugaqartut nalinginnarmik najortagaanni, opgangini inigisalluunniit silataani uumasuut piginnittutut nakkutilliisuminit tamatigut pituutaqarluni ingiallorneqartassaaq. Nersut najugaqartut nalinginnarmik najortagaanni quisoorpat anartoorpalluunniit, tamakku ingerlaannaq peerneqassapput. Sioqqat quiffissiat annallu poortoriarlugit eqqaavimmut inginneqartassapput.

Kiisortuuneq, qilunneq, miaggoorneq miaaveertorneq allatigulluunniit nipiliorneq inissiani ineqataasunut akornusersuutaassanngillat.

Ineqartunut pulaartut qimminik qitsunnilluunniit nassaqqusaanngillat. Arlaleriarluni malittarisassanik taakkuninnga unioqqutitsisoqarpat, eqqaamiunilluunniit naammagittaalliortoqarpat sapigaqarnermik pissuteqartumik, taava uumasuut peersinneqassaaq. Tamatuma kingorna inissiaq nalilersuisussanit alakkarneqassaaq isumannaallisaanissaq siunertaralugu akiliutip qanoq annertutigisumik aserfallattoqarsimanera naapertorlugu matussutissaata annertussusissaa naatsorsorniarlugu.

Malittarisassat unioqqutinneqarsimappata, tamanna naammagittaalliuutigineqarsinnaavoq uunga saaffiginninnikkut adm@agerskov.gl. Illuut-ip nalilissavaa tamanna tunngavissaqarsimanersoq, tamatumalu kingorna inissiamik attartortoq mianersoqqussummik tunineqassaaq. Uumasuut pillugu aaqqiagiinngissut aaqqinneqarsinnaanngippat, Illuut naggaterpiaatigut inissiamik attartornermik atorunnaarsitsisinnaavoq malittarisassat malinneqarsimannginneri pissutigalugit.

Anartarfik aamma uffarfik

Vattit, tamponit, ermiutit assingusullu eqqaavinnut iginneqassapput, anartarfinnuunngitsoq.

Nalinginnaasumik eqqiaatit salmiakertallit atorneqassapput, imermik kingunerneqassaaq erruummillu panertumik allarterneqassalluni. Fliseni qillerissanngilatit, taakku tunuanniimmata ininut masattartunut illersuut (membrani).

Uffareeraanni nutsat, pappiaqqat igitassat il.il. peerneqassapput, qaammammullu ataasiarlutit ristip kikiai peeriarlugit imermut parnaarsaat salittariaqartassavat.

Erngup aqqutaasigut, toiletcisternit (anartarfiit) imaluunniit errortortarfiit ussiippata, tamanna pilertortumik Allaffissornermi nakkutilliisumut nalunaarutigineqassaaq.

Inini masattuleriffiusumi (uffarfik/perusuersartarfik) iikkani imaluunniit naterni putuliorluni qillereqqusaanngilaq tunuani imertaqalernissaa pinaveersaarneqartussaammat.

Antennit

Silataani antenninik ikkussinissamut akuersissummik peqartariaqarputit. Akuersissummut piumasaqaataasinnaavoq peerneqarnissaanut attartortup sillimmasiissummik akiliuteqarnissaa.

Ataatsimoortarfiit

Ataatsimoortarfiit silamiittut ineqarfigisallu iluaniittut ineqartunut aamma pulaartunut inigisat takoqqaarneranni isummerfigineqartarput. Taamaattumik saligaatsuusariaqarput.

Eqqakkat

Quleriiaani igitassanut nakkartitsiviit matuneqarnikuupput tippakkiartornissai pinaveersaarlugit taamatuttaaq egitassat annertuut aamma iginneqarsinnaaniassammata.

Eqqaaveqarfimmi matusartumi ulluinnarni eqqasassaatit iginneqartassapput.

Eqqaaveqarfimmi ammaannartumi eqqagassat allat immikkoortinneqartassapput igalaaminerit, saviminikut batteriillu. Ikuallatassat angisuut aamma tassunga ilineqartassapput.

Najugaqartut qinnuigissavagut eqqaaveqarfiit iluani eqqaanilu torersuunissamik peqataaqqullugit natermut silataanullu eqqaaneq aamma pinaveesaaqqullugu.