Skip to main content

Ny Lejer

Depositum

For almindelig lejebolig skal der betales depositum svarende til 5 måneders husleje.

For personalebolig skal der betales depositum svarende til 3 måneders husleje. Ved konvertering til almindelig lejebolig skal der betales 2 måneder ekstra husleje som depositum.

Det er muligt at afdrage depositum over 3 måneder.

Når du fraflytter boligen får du dit depositum tilbage, fratrukket eventuelle omkostninger til istandsættelse.

Forevisning af ID

Ved indgåelse af lejekontrakt skal du forevise ID, enten fysisk hos Agerskov Consulting eller ved fremsendelse af scannet kopi sammen med lejekontrakten til

adm@agerskov.gl